cnc laser machinery metal cutting scaled

Plazma versus Laser

Začněme seznámením s tím, co je CNC řezání, a porozuměním dvěma hlavním technologiím, které se používají pro tuto operaci – plazmovému a laserovému řezání.

Při práci s kovem, ať už jde o výrobu plotových dílců, zábradlí nebo okrasných prvků, je nezbytné řezat a tvarovat tento materiál. Tradiční řezání kovu ručně je časově náročné a může být nepřesné, což vede k plýtvání materiálem a vysokým nákladům. Díky technologickému pokroku máme nyní k dispozici sofistikovanější metody, které jsou rychlejší, přesnější a ekonomičtější. Jednou z těchto metod je CNC řezání kovů.

CNC, což je zkratka pro Computer Numerical Control (česky CNC = počítačem řízené obrábění), je proces, při kterém počítač řídí nástroje pro řezání kovů a dalších materiálů. CNC stroje mohou být nastaveny na provádění velmi složitých operací s vysokou přesností a konzistencí.

Existují různé technologie CNC řezání, ale dvě z nejpopulárnějších jsou plazmové a laserové řezání. Oba tyto procesy využívají vysokých teplot pro řezání kovů, ale fungují na zcela odlišných principech a mají své jedinečné výhody a nevýhody. Jak se liší a který je lepší pro váš konkrétní projekt? To jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Plazmové CNC řezání

Ačkoli plazma může znít jako něco z vědeckého románu, je to ve skutečnosti čtvrtý základní stav hmoty, vedle pevného, kapalného a plynného stavu. Plazma se tvoří, když se plynné částice dostatečně zahřejí a ionizují. To je princip, na kterém stojí plazmové CNC řezání.

Jak plazmové CNC řezání funguje?

Plazmové CNC řezání začíná proudem stlačeného plynu, často vzduchu, který je vedený skrz hořákovou trysku. Proud je poté ionizován elektrickým výbojem, který z něj vytváří plazmu. Tato plazma je natolik horká, že dokáže roztavit kov na místě řezu, zatímco silný proud stlačeného plynu pak odstraní roztavený kov.

Výhody a nevýhody plazmového řezání

Jednou z největších výhod plazmového CNC řezání je schopnost řezat velmi tlusté materiály. Některé stroje mohou řezat kov o tloušťce až 80 mm a stále dosahovat přijatelnou úroveň přesnosti. Plazmové CNC řezání je také vynikající volbou pro řezání materiálů, které jsou odolné vůči teplu, jako je nerezová ocel.

Nicméně, i když plazmové CNC řezání poskytuje skvělou rychlost řezu a schopnost zvládnout velmi tlusté kovy, není bez svých nevýhod. Hlavní nevýhodou je menší přesnost a kvalita povrchu v porovnání s laserovým řezáním. Tato metoda také vytváří více tepla, což může deformovat materiál a vyžaduje více oprav.

I přes tyto nevýhody, plazmové CNC řezání zůstává populární volbou pro mnoho aplikací, včetně výroby těžkých strojních dílů, výroby ocelových konstrukcí a dalších aplikací, kde jsou důležitější rychlost a schopnost řezání silných materiálů než dokonalá přesnost.

Laserové CNC řezání

Další technologií v oblasti CNC řezání kovů je laserové řezání. Jak už název napovídá, laserové řezání využívá intenzivní laserový paprsek k řezání kovů a dalších materiálů. Stejně jako plazmové řezání, i laserové řezání je velmi přesné a efektivní, ale funguje na jiném principu a má své specifické výhody a nevýhody.

Jak laserové CNC řezání funguje?

Laserové řezání funguje tak, že vysokonapěťový zdroj napájí laserovou trubici, která emituje světelný paprsek. Tento paprsek prochází různými zrcadly a čočkami, aby se zvýšila jeho intenzita a soustředila se na velmi malou plochu. Když tento koncentrovaný paprsek dopadne na materiál, intenzivní teplo odpaří kov a vytváří řez.

Výhody a nevýhody laserového CNC řezání

Laserové řezání je obzvláště efektivní pro řezání tenkých materiálů a pro situace, kdy je vyžadována extrémní přesnost. Je také velmi rychlé, což z něj dělá ideální metodu pro velké projekty a hromadnou výrobu. Laserové řezání také zanechává hladké okraje bez roztavených či deformovaných oblastí, což snižuje potřebu dodatečného opracování.

Nicméně, laserové řezání má také své nevýhody. Není ideální pro řezání velmi silných materiálů, kde může být efektivnější plazmové řezání.

Laserové řezání se běžně využívá v mnoha odvětvích. V KOVKOM je laserové řezání klíčovou součástí mnoha projektů, od výroby kovových plotů, bran, schodů, teras a přístřešků až po výrobu ocelových konstrukcí a dekorací.